ZDI Sp. z o.o.

01.09.2017

Pracownia Projektowa poszukuje osobę na stanowisko Asystent Projektanta br. drogowej. Więcej informacji w zakładce kariera.

01.09.2017

W dniu 31.08.2017 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a ZDI Sp. z o.o. została podpisana umowa polegająca na sprawowaniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót na drodze ekspresowej S17 na odcinku Kurów, wynikajacych m.in. z zaleceń audytu BRD, w podziale na trzy części.

17.07.2017

W dniu 14.07.2017 pomiędzy Gminą Kolbuszowa a ZDI Sp. z o.o. została podpisana umowa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na projekcie pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa".

25.07.2017

W dniu 25.07.2017 r. pomiędzy Gminą Józefów a ZDI Sp. z o.o. została podpisana umowa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "OZE w Gminie Józefów - instalacje solarne i kotły na biomasę dla budynków mieszkalnych".

13.07.2017

W dniu 12.07.2017 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a ZDI Sp. z o.o. została podpisana umowa polegająca na pełnieniu fukcji "Inzyniera Kontraktu" w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i dezcyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi woejwódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżańsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski.

ZARZĄDZANIE DORADZTWO INWESTYCJE
w architekturze i inżynierii


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2002 - 2018 ZDI Sp. z o. o.