ZDI Sp. z o.o.

13.07.2017

W dniu 12.07.2017 r. pomiędzy Parafią Katedralną Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu a ZDI Sp. z o.o. została podpisana umowa polegająca na pełnieniu fukncji Menedżera Projektu (Zarządzanie Projektem) wraz ze sprawowaniem nadzoru konserwatorskiego, autorskiego i prowadzenie Nadzorów inzynierskich (Inspektor Nadzoru) dla inwestycji pn.: Remont zabytkowego budynku "Wikarówki" wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elewacji wejścia do Kazamat Bastionu II na cele utworzenia "Skarbca Historii, Sztuki i Nauki" w Zamościu.

13.07.2017

W dniu 12.07.2017 r. pomiędzy Parafią Katedralną Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu a ZDI Sp. z o.o. została podpisana umowa polegająca na pełnieniu funkcji Menadżera Projektu (Zarządzanie Projektem) wraz ze sprawowaniem nadzoru konserwatorskiego i prowadzenie Nadzorów inżynierskich (Inspektor Nadzoru) dla inwestycji pod nazwą „Fabrica Ecclesiae” - remont zabytkowego budynku Infułatki na cele rozwoju działalności kulturalna-edukacyinej zespołu katedralnego w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu.

31.06.2017

W dniu 29.06.2017 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a ZDI Sp. z o.o. została podpisana umowa polegająca na pełnieniu nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządanie Kontraktem pn.: "Zaprojektowanie i Budowa Obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK 77 (dł. ok. 15,3 km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".

03.07.2017 r.

W dniu 12.06.2017 r. pomiędzy PKP Linią Hutniczą Szerokotorową Sp. z o.o. a ZDI Sp. z o.o. została podpisana umowa dotycząca: Opracowania projektu technicznego wykonawczego wraz z realizacją zadania budowa światłowodu wraz z kablem telekomunikacyjnym w relacji mijanka Zwierzyniec - Nastawnia Dysponująca Sławków LHS oraz pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru lnwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy.

05.04.2017

Poszukujemy osób na stanowiska: Projektant branży drogowej i Asystent Projektanta branży drogowej. Więcej informacji w zakładce Kariera.

ZARZĄDZANIE DORADZTWO INWESTYCJE
w architekturze i inżynierii


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2002 - 2018 ZDI Sp. z o. o.