ZDI Sp. z o.o.

13.07.2017

W dniu 12.07.2017 r. pomiędzy Parafią Katedralną Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu a ZDI Sp. z o.o. została podpisana umowa polegająca na pełnieniu funkcji Menadżera Projektu (Zarządzanie Projektem) wraz ze sprawowaniem nadzoru konserwatorskiego i prowadzenie Nadzorów inżynierskich (Inspektor Nadzoru) dla inwestycji pod nazwą „Fabrica Ecclesiae” - remont zabytkowego budynku Infułatki na cele rozwoju działalności kulturalna-edukacyinej zespołu katedralnego w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu.

ZARZĄDZANIE DORADZTWO INWESTYCJE
w architekturze i inżynierii


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2002 - 2018 ZDI Sp. z o. o.