ZDI Sp. z o.o.

13.07.2017

W dniu 12.07.2017 r. pomiędzy Parafią Katedralną Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu a ZDI Sp. z o.o. została podpisana umowa polegająca na pełnieniu fukncji Menedżera Projektu (Zarządzanie Projektem) wraz ze sprawowaniem nadzoru konserwatorskiego, autorskiego i prowadzenie Nadzorów inzynierskich (Inspektor Nadzoru) dla inwestycji pn.: Remont zabytkowego budynku "Wikarówki" wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elewacji wejścia do Kazamat Bastionu II na cele utworzenia "Skarbca Historii, Sztuki i Nauki" w Zamościu.

ZARZĄDZANIE DORADZTWO INWESTYCJE
w architekturze i inżynierii


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2002 - 2018 ZDI Sp. z o. o.