ZDI Sp. z o.o.

Historia spółki

ZDI Sp. z o.o. powstała w dniu 25.11.1994 r. jako Zamojska Dyrekcja Inwestycji "ZDI" Sp. z o.o. na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Wiesławy Pieczykolan przy ul. Zamenhofa 5 w Zamościu Repetytorium A nr 3912/94.

Spółka została zawiązana przez 21 wspólników, byłych pracowników Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Zamościu. Pod nazwą Zamojska Dyrekcja Inwestycji "ZDI" Sp. z o.o. prowadziła działalność do dnia 10.08.2016 r. W dniu 11.08.2016 r. spółka zmieniła nazwę na ZDI Sp. z o.o. i pod taką firmą prowadzi działalność obecnie.

Pierwszym Prezesem Zarządu spółki był Pan Jan Szymanik, który tą funkcję pełnił przez 21 lat, do dnia 30.11.2015 r. Dodatkowo w skład Zarządu w tym czasie wchodzili: Pani Małgorzata Poleszak, Pan Bogdan Malec oraz Pani Maria Krzyżanowska jako Dyrektor d/s technicznych. Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia powstania spółki do chwili obecnej pełni Pan Jan Zosiuk. W skład Rady Nadzorczej w tych latach wchodzili jeszcze Pani Jolanta Więcław, Pani Teresa Sutor i Pan Jan Repeć.

Od momentu rozpoczęcia swojej działalności do dnia 03.10.2001 r. była zarejestrowana pod numerem RHB 504 w Sądzie Rejonowym w Zamościu.

Dnia 03.10.2001 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000049181.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 430 000,00 PLN. Udziałowcami firmy są osoby fizyczne, w głównej mierze pracownicy. Organami Spółki są: czteroosobowa Rada Nadzorcza, dwuosobowy Zarząd oraz Prokurent. Obecny skład Zarządu i Rady Nadzorczej w zakładce "Władze spółki".

 

ZARZĄDZANIE DORADZTWO INWESTYCJE
w architekturze i inżynierii


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2002 - 2018 ZDI Sp. z o. o.