ZDI Sp. z o.o.

07.12.2017 

Poszukujemy osobę na stanowisko Inspektor Nadzoru branży drogowej. Więcej informacji w zakładce "kariera".

27.10.2017

W dniu 25.10.2017 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a ZDI Sp. z o.o. została podpisana umowa dotycząca pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn: "Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska".

12.09.2017

W dniu 11.09.2017 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a ZDI Sp. z o.o. została podpisana umowa polegająca na świadczeniu usług pomocy technicznej przy realizacji inwestycji realizowanych przez Oddział GDDKiA w Lublinie obejmująca świadczenie usług pomocy technicznej w Wydziale Technologii - Laboratorium Drogowym wraz ze świadczeniem usług transportowych w celu kontroli jakości przez Wydział Technologii.

11.09.2017

W dniu 08.09.2017 r. pomiędzy Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie a ZDI Sp. z o.o.została podpisana umowa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji zadania: Rozbudowa ul. A. Grygowej w Lublinie na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową wiaduktów i łącznicy do ul. M. Rataja, które wchodzi w zakres projektu pn.: „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski.

08.09.2017

W dniu 07.09.2017 r. pomiędzy Gminą Miejską Dynów a ZDI Sp. z o.o. została podpisana umowa polegająca na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów - budowa kanalizacji".

ZARZĄDZANIE DORADZTWO INWESTYCJE
w architekturze i inżynierii


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2002 - 2018 ZDI Sp. z o. o.